بایگانی روزانه: اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

فعل ۶۹: Complain

همان‌طور که می‌دانید، متمم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های یادگیری زبان انگلیسی، به معرفی تعدادی از افعال پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار می‌پردازد. این بار هم در ادامه‌ی این سلسله افعال، به سراغ فعل complain (شکایت کردن) رفته‌ایم که شکلِ اسمی آن هم (یعنی complaint به معنای شکایت) در گفتگوها و مکاتبات تجاری کاربرد فراوان دارد. فعل complain و کلمات هم‌خانواده‌ی آن، معمولاً به ابراز نارضایتی اشاره دارند و از ظرفیت‌های جالب این واژه آن است که گستره‌ی وسیعی از نارضایتی‌ها را، از نق زدن کاملاً غیررسمی تا تنظیم رسمی شکایت‌نامه – پوشش می‌دهد. در این درس، چند جمله را که در آن‌ها complain به‌کار رفته با هم مرور می‌کنیم. Complain Complaint برخی از کالوکیشن‌های Complain [ درس مرتبط: کالوکیشن چیست؟ ] repeatedly/frequently complaining complain about sth. afraid/dare to complain the right to complain complaining about lack of sth. start/stop complaining nobody/everybody complains often/hardly complain محدودیت در دسترسی کامل به این مطلب نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود...

توضیحات بیشتر »